תרומה לקהילה


כל המעורבים בעסק מתנדבים במיזמים חברתיים

KAMOCHA.ORG תנועת כמוך
תנועה חברתית
לא פוליטית
ללא כסף
למען אוכלוסיות מצוקה


GIVE4U.ORG
תנועה חברתית עולמית לתרומה לקהילה
לאדם
לחי
ולסביבה
כולל התנדבות ופילנטרופיה